Het Riet

Om een hoge kwaliteit van de door ons gelegde rieten daken te garanderen, oogsten wij zelf elke winter ons eigen riet, dat na de oogst in een geventileerde schuur wordt opgeslagen waardoor het geen nadelige invloed van weersomstandigheden als extreme regenval ondervindt.

Wat bovendien de kwaliteit garandeert is dat voor het leggen van de daken uitsluitend riet gebruikt wordt dat in de omgeving is gegroeid. Onderzoek heeft uitgewezen dat het belangrijk is riet uit de eigen omgeving te gebruiken omdat dat vanaf de bodem gewend is aan de klimatologische omstandigheden van de streek.

Voordeel van riet ten opzichte van bijvoorbeeld een pannendak is dat de houtconstructie lichter kan zijn, bij oude panden zijn betere resultaten te verkrijgen qua waterdichtheid dan bij pannen, want dan moet het dak vlak zijn.

Tegenwoordig is het mogelijk het dak te impregneren tegen mosgroei of met een brandvertragend middel.